Loadcell thanh Cas

    Cân điện tử Cas: cung cấp các loại loadcell thanh (loại chịu uốn, chùn tốt), các loại loadcell thanh này được dùng nhiều trong các loại cân điện tử như: cân sàn, cân phểu, cân bồn ...
1. Loadcell HBS  - là loại loadcell thanh được dùng nhiều trong các loại cân băng tải xi măng
Load-cell-Cas-HBS
Load cell Cas HBS

2. Loadcell BS - là loại loadcell thanh được dùng nhiều trong các loại cân đóng bao phân bón.

load-cell-cas-bs
Load cell Cas BS
3. Loadcell BSA là loại loadcell thanh được dùng nhiều trong các loại cân sàn.
Load-cell-cas-bsa
Load cell Cas BSA
4. Loadcell BSB - là loại loadcell thanh được dùng nhiều trong các loại cân sàn.
Load-cell-Cas-BSB
Load cell Cas BSB
5. Loadcell BSS - là loại loadcell thanh được dùng nhiều trong các loại cân sàn, cân bồn.
load-cell-cas-bss
Load cell Cas BSS