Bộ chuyển đổi tín hiệu cân - WTM 300

Cân Cas: Bộ chuyển đổi tín hiệu loadcell sang các chuẩn giao tiếp:
- Analog out.
- RS232
- Modbus/RTU 485.
- Relay Out.

WTM-300
Bộ chuyển đổi tín hiệu cân
Bộ chuyển đổi tín hiệu WTM
Các chuẩn giao tiếp bộ WTM-300
Thông số kỹ thuật, WTM-300 manual.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét