Loadcell BSS

Loadcell CasLoadcell BSS 250kg, 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 5 tấn, 10 tấn.

1. Đặt tính loadcell BSS.
- Khả năng chịu uốn, chùn tốt nên được dùng cho cân sàn, cân bồn, cân băng tải ...
- Tính hiệu chính xác.
2. Thông số kỹ thuật - loadcell BSS manual.

BSS-Thong-so-ky-thuat
Thông số kỹ thuật loadcell BSS
BSS-dimension
Kích thước loadcell BSS (BSS dimension pdf)
Loadcell BSS installation
Cách lắp đặt Loadcell BSS 
Phu-kien-loadcell-bss
Phụ kiện lắp đặt loadcell BSS
ung-dung-loadcell-bss
Ứng dụng loadcell BSS

3. Loadcell BSS pdf.
     Download