Loadcell HBS

Loadcell CasLoadcell HBS 20kg, HBS 50kg, HBS 100kg, HBS 200kg, HBS 500kg.
Loadcell HBS
Loadcell HBS
1. Đặt tính loadcell HBS.
- Khả năng chịu uốn, chùn tốt nên được dùng cho cân sàn, cân bồn, cân băng tải ...
- Tính hiệu chính xác.
2. Thông số kỹ thuật loadcell HBS - HBS manual.

Loadcell HBS manual
Thông số kỹ thuật Loadcell HBS
Loadcell HBS dimensions
Kích thước loadcell HBS
Phụ kiện loadcell HBS
Phụ kiện loadcell HBS
Lắp đặt Loadcell HBS
Lắp đặt loadcell HBS
3. Loadcell HBS pdf.