Cân băng tải Cas

      Cân điện tử Cas: Cân băng tải được ứng dụng nhiều trong công nghiệp dùng để cân thùng carton, cân gạo, cân sữa ....
      Cân cas: cung cấp tất cả các giải pháp cho cân băng tải bao gồm cân băng tải động và cân băng tải tĩnh. Ngoài ra cân cas cung cấp vật tư, thiết bị cho cân băng tải như: Loadcell cân băng tải, đầu cân, băng tải, tủ điều khiển băng tải, ....
Cân kiểm tra tự động.
Tổng thể cân băng tải tại nhà máy
Thiết kế cân tự động
Thiết kế, chế tạo cân băng tảiCân kết nối máy tính
Sơ đồ nguyên lý và giao diện máy tính cân băng tải

Cân xuất ra excell
Cân băng tải xuất file Excell

Giao diện máy tính.
Giao diện máy tính với cân băng tải

Cân hoạt động
Hoạt động cân băng tải
Dịch vụ cân
HẾT