Loadcell cho cân sàn và cân bồn

     Cân điện tử Cas: Nhằm nâng cao độ chính xác, cho các loại cân sàn và cân bồn Cas cung cấp loại loadcell chống uốn và chùn: Shear & Bending beam Loadcell BSA/BSB /BSS /BS /HBS

     Cách lắp đặt các loại Loadcell BSA, BS, HBS.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét