Cân điện tử Cas SW-1

     Cân điện tử Cas cung cấp dòng cân điện tử Cas SW-1 với các mẫu (model): cân điện tử SW-1S, cân điện tử SW-1C, cân điện tử SW-1W. Các mức khối lượng: 2kg, 5kg, 10kg, 20kg.
can-dien-tu-cas-sw-1
Cân điện tử Cas SW-1
     Thông số kỹ thuật cân điện tử Cas SW-1

Can-dien-tu-cas-sw-1s/1c
Thông số kỹ thuật cân điện tử Cas SW-1S, SW-1C
Can-dien-tu-cas-SW-1W
Thông số kỹ thuật cân điện tử Cas SW-1W