Loadcell SBA

Cân điện tử CasLoadcell SBA:  100kg, 200kg, 500, 1 tấn, 5 tấn. Loadcell chuyên dùng cho cân đóng bao.
Loadcell SBA
Loadcell SBA
1. Đặt tính loadcell SBA.
- Khả năng chịu uốn, chùn tốt nên được dùng cho cân sàn, cân bồn, cân băng tải ...
- Tính hiệu chính xác.
2. Thông số kỹ thuật - loadcell SBA manual.
Loadcell SBA dimensions
Loadcell SBA dimensions
Lắp đặt SBA
Thông số lắp đặt loadcell SBA
3. Loadcell SBA pdf.