Kiểm tra Loadcell.

     Để kiểm tra một loadcell có bị hư hỏng hay không, cần tiến hành qua 2 bước: đó là test nguội và test nóng.
     Như ta đã biết, cấu tạo của một loadcell bao gồm một cầu điện trở Wheatstone được dán vào bề mặt của thân loadcell. Một loadcell bị hư hỏng có thể bị một trong hai khả năng: (1) cầu điện trở Wheatstone bị hỏng, bị đứt hoặc (2) lớp keo dán liên kết cầu điện trở Wheatstone với bề mặt của thân loadcell bị hỏng, bị tróc. Vì thế, có thể kiểm tra theo 2 bước sau:
Kiểm tra load cell
Cấu tạo load cell.

     Bước 1. Test nguội: đo thông số kĩ thuật của loadcell bằng đồng hồ đo ohm
- Dùng đồng ho đo ohm để đo thông số điện trở ngõ vào, ngõ ra của loadcell để xác định cầu điện trở Wheatstone còn tốt hay không.

     a) Đối với loadcell có catalogue hoặc đã biết thông số điện trở: 

Đo 2 giá trị điện trở ngõ vào (giá trị điện trở giữa 2 dây tín hiệu +E (+IN) và -E (-IN)) và giá trị điện trở ngõ ra (giá trị điện trở giữa 2 dây tín hiệu +Sig (+OUT) và -Sig (-OUT)) và so sánh với thông số điện trở loadcell đã biết, nếu sai lệch trong biên độ +/- cho phép thì cầu điện trở Wheatstone của loadcell còn tốt, ta chuyển sang bước 2 - test nóng, ngược lại loadcell đã bị hỏng

     b) Đối với loadcell không có catalogue hoặc không biết thông số điện trở, model, nhà sản xuất: 

     Xác định màu dây loadcell theo bài viết dưới đây: 

    Nếu thông số điện trở vẫn đầy đủ 6 giá trị, không có giá trị nào không đo được thì chuyển sang bước 2 - test nóng. Nếu có giá trị nào không đo được  (khi cầu điện trở Wheatstone bị đứt rời hoàn toàn thì kết quả đo không hiển thị, giống như đo một sợ dây tín hiệu đã bị dứt lìa) thì loadcell đó đã bị hỏng.

     Bước 2. Test nóng: kiểm tra khả năng hoạt động của loadcell khi đấu nối loadcell với bộ chỉ thị
Đo load cell với VOM
Đo load cell với VOM
   Nếu thông số điện trở của loadcell vẫn tốt, tức là cầu điện trở Wheatstone của loadcell còn tốt thì xác xuất hư hỏng của loadcell đó vẫn là 50/50. Lí do là lớp keo dán liên kết cầu điện trở Wheatstone với bề mặt của thân loadcell có thể bị hỏng, bị tróc; trong trường hợp này, khi có ngoại lực tác dụng lên loadcell làm cho thân loadcell có bị biến dạng nhưng không kéo dãn/ nén các điện trở strain gauge của cầu điện trở Wheatstone dẫn đến không có tín hiệu ngõ ra hoặc tín hiệu ngõ ra không ổn định, không tuyến tính ... Do đó loadcell cũng không sử dụng được.

Sau bước test nguội, nếu thông số điện trở của loadcell vẫn tốt, tức là cầu điện trở Wheatstone của loadcell còn tốt thì xác xuất hư hỏng của loadcell đó vẫn là 50/50. Để kết quả kiểm tra loadcell chắc chắn có bị hư hỏng hay không, cần tiến hành thêm bước thứ 2: test nóng.
     Lí do cần thiết phải tiến hành bước test nóng là: cho dù cầu điện trở Wheatstone của loadcell còn tốt nhưng lớp keo dán liên kết cầu điện trở Wheatstone với bề mặt của thân loadcell có thể bị hỏng, bị tróc; trong trường hợp này, khi có ngoại lực tác dụng lên loadcell làm cho thân loadcell có bị biến dạng nhưng không kéo dãn/ nén các điện trở strain gauge của cầu điện trở Wheatstone dẫn đến không có tín hiệu ngõ ra hoặc tín hiệu ngõ ra không ổn định, không tuyến tính ... Do đó loadcell cũng không sử dụng được.

    Bước test nóng tức là đấu nối loadcell cần kiểm tra với bộ chỉ thị để kiểm tra khả năng hoạt động của loadcell. Một loadcell còn tốt sẽ cho kết quả: (1) số hiển thị ổn định, không trôi số và (2) hiển thị tải khi thử tải (đặt tải tác động lên loadcell). Nếu hệ thống cân có nhiều loadcell thì cần so sánh thêm giá trị hiệu số “có tải” – “không tải” giữa các loadcell có đồng đều không, nếu giá trị của loadcell nào chênh lệch nhiều so với các loadcell còn lại thì có thể loadcell đó bị hư hỏng.

Một điểm cần lưu ý là kết quả test nóng loadcell chỉ thực sự chính xác khi hệ thống cân cần khảo sát loadcell đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật về kết cấu cơ khí bàn cân, bệ móng cân hoặc mặt sàn (nền) đặt cân. Nếu kết cấu cơ khí bàn cân không tốt, hoặc nền móng cân bị lún, hoặc mặt sàn (nền) đặt cân không đảm bảo thì kết quả test loadcell sẽ không chính xác và không xác định được loadcell có thật sự hư hỏng hay không.
     Quý khách cần thêm thông tin về loadcell và cách kiểm tra loadcell, vui lòng liên hệ ngay bộ phận liên quan của Cân điện tử Cas, nhân viên sẽ trực tiếp thu nhận các thông tin và tư vấn cho Quý khách kinh nghiệm và giải pháp tối ưu nhất hoặc gọi 093 77 616 34.                                                                                                                                                                         PKT CAS (có tham khảo internet).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét