Cân kiểm tra sản phẩm tự động.

Cân tự động:  Cân kiểm tra sản phẩm giao tiếp máy tính, khối lượng cân 1kg-5kg-10kg-20kg-30kg-50kg.

Cân kiểm tra tự động.
Tổng thể cân tại nhà máy
Thiết kế cân tự động
Tổng thể cânCân kết nối máy tính
Sơ đồ cân kết nối hệ thống.

Cân xuất ra excell
Xuất ra Excell

Giao diện máy tính.
Giao diện máy tính

Cân hoạt động
Cân hoạt động.

Dịch vụ cân
HẾT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét