Đầu cân CI-600A

Cân điện tử Cas:

Dau-can-CI-600A
Đầu cân CI-600A


Model Name
Loadcell applied voltage
DC 5V
No. of load cell connection
10 (350ohm)
Load cell input range
-2.0mV/V ~ 3.0mV/V
Input Sensitivity
0.5uV/D (certification), 0.3uV/D (non-certification)
A/D Internal Degradability
1/520,000
A/D External Degradability
1/10,000(OIML/NTEP/KS), 1/20,000(Non approval)
A/D Conversion Speed
200 time/sec
A/D Conversion Method
Sigma Delta
Display Type
4.3" TFT Color LCD
Key Specification
10 number keys, 9 function keys
Communication
Basic
RS-232(COM1, COM2)
Option
RS422, RS485, Analog_out/BCD_out
External in/output
-
Input 4/Output 6
Power used
AC
AC 100~240V, 50/60Hz
Temperature used
-10 ~ 40
Certification Specification
OIML, CE
Product Dimension (W x D x H/mm)
192.9 x 190.2 x 98.4
1.5

2. Hướng dẫn sử dụng (calib CI-600A). 


3. Ứng dụng.
    Cân hệ thống: Cân đóng bao, cân định lượng, cân kiểm tra, ....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét