Loadcell BC

Loadcell Cas: Loadcell BC gồm 3 loại chính: Loadcell BC 3kg - 30kg, loadcell BC 30kg - 150kg, loadcell BC-300G.

Loadcell BC
Cảm biến tải BC

 1. Thông số kỹ thuật:

Loadcell BC 3kg - 30kg dimensions
Thông số kỹ thuật loadcell BC từ 3kg - 30 kg
Loadcell BC 30kg - 15kg dimensions
Thông số kỹ thuật loadcell BC từ 30kg - 150kg
Loadcell BC-300G dimensions
Thông số kỹ thuật loadcell BC - 300G
2. Dimension pdf.
Loadcell BC 3kgf - 30kgf
Loadcell BC 30kgf - 150kgf
3. Các loại loadcell Cas.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét