Cân xe tải Cas

Cân Cas: cung cấp trạm cân xe tải (cân điện tử) 40 tấn, 60 tấn, 80 tấn, 100 tấn với nhiều kích thước dùng cho các loại xe tải, container, .... Các loại cân xe tải như: cân xe tải sàn nổi, cân xe tải sàn chìm, cân xe tải xách tay, ... 
Các mẫu cân của Công ty Cân điện tử CAS đã được Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam phê duyệt:
Model
Tải trọng
(Tấn)
Bước nhảy
(Kg)
Kích thước
(Rộng x Dài) (m)
Số lượng
Load cell
CAS (3 x 9)
40
10
3 x 9
04/06
CAS (3 x 10)
40
10
3 x 10
04/06
CAS (3 x 12)
60
10
3 x 12
04/06
CAS (3 x 16)
80
10
3 x 16
08
CAS (3 x 18)
100
20
3 x 18
08
CAS Series
Tùy chọn
10/20
Tùy chọn
Tùy chọn


         CÂN XE TẢI SÀN NỔI 40 TẤN
           
           CÂN XE TẢI SÀN NỔI 60 TẤN

         CÂN XE TẢI SÀN NỔI 80 TẤN
             
          CÂN XE TẢI SÀN NỔI 100 TẤN