CÂN XB

Cân phân tích.
Tải trọng: 220,420,620 g.
Bước nhảy: 0.001 g.
Can-xb, Cân tiểu ly Cas0 nhận xét:

Đăng nhận xét