CÂN MWII

    Cân điện tử  MW-II Cas là dòng cân tiểu ly hay dùng cho ngành dệt và bao bì. Tại Cas Việt Nam có các mẫu: Cân điện tử MW-II 300g/0.01, 600g/0.01, 3000g/0.1, 6000g/0.1. 
can-dien-tu-cas-mw-ii
Cân điện tử Cas MW-II

0 nhận xét:

Đăng nhận xét