Cân điện tử ED

Can-ed, Cân cơ bản Cas
Cân điện tử ED 3kg, 6kg, 15kg, 15kg, 30kg.
     ỨNG DỤNG CÂN ĐIỆN TỬ ED.
    - Cân điện tử ED dùng đếm phéc mơ tuya (móc khóa quần áo): với độ phân giải cao, cân đếm chính xác số lượng phéc mơ tuya với độ chính xác cao, kết hợp với thiết bị cảnh báo (đèn, còi) để cảnh báo đủ, thiếu, dư trong hộp. 

     - Cân màng PE, cảnh báo khối lượng.
Can-kiem-tra-bao-bi, Cân kiểm tra bao bì

     - Cân ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác của công nghiệp: đếm móc, chốt, đai ốc, bulong.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét